Denzitometria

Denzitometria

Jednoduché, nebolestivé a pomerne krátke vyšetrenie na prístroji, ktorý dokáže včas odhaliť aj počínajúce preriedenie kosti. Opakovaným vyšetrením po 1 – 2 rokoch možno odhadnúť rýchlosť strát kosti a teda posúdiť účinok preventívnych alebo liečebných opatrení. Výkon je plne hradený zdravotnou poisťovňou, na základe žiadanky indikujúceho lekára.

Najčastejšou metódou, ako diagnostikovať - zistiť včasné štádium osteoporózy a ako stanoviť riziko zlomenín, je kostná denzitometria. Včasná diagnostika je významná vzhľadom na to, že osteoporóza sa môže rozvíjať úplne bezpríznakovo po celé desaťročia, pokiaľ nepríde k zlomenine. Denzitometria (DEXA) je testom špecializovaného typu, ktorý je presný, nebolestivý a nezáťažový pre pacienta. DEXA umožňuje zmeranie kostnej hmoty v ktoromkoľvek úseku kostry (obyčajne v oblasti bedrovej chrbtice, stehnovej kosti, dolnej časti predlaktia = miesta typických osteoporotických zlomenín) počas necelej polhodiny, pri minimálnej radiačnej záťaži. Táto radiačná záťaž zodpovedá zhruba letu lietadlom a môžeme ju považovať za takmer zanedbateľnú. K denzitometrickému vyšetreniu nie je nutná špeciálna príprava pacienta.

Pri obyčajnom röntgenovom vyšetrení nie je možné osteoporózu zistiť, pokiaľ nedôjde k úbytku kostnej hmoty najmenej o 20 až 30 percent. Takže pre včasné odhalenie osteoporózy nemá táto metodika význam, má však prínos pri diagnostike zlomenín stavcov a vylúčení sekundárnych príčin osteoporózy, napr. pri nádoroch.

Denne od 8:00-14:00 bez objednania. Pacientov prijímame podľa poradia ako prišli.

Pacientov prosíme, aby sa po príchode nahlásili sestričke na aké vyšetrenie prišli – týka sa to vyšetrení na ktoré sa neobjednáva, aby vás zaradila do poradovníka.

Bez objednávky

Nie je potrebné sa na vyšetrenie objednávať.

Pon - Pia: od 8:00 - 14:00

Sob - Ned: Zatvorené

© 2020 MUDr. Klein. Všetky práva vyhradené. Made by hejDUDE