Denzitometria a TBS INSIGHT

Denzitometria

Jednoduché, nebolestivé a pomerne krátke vyšetrenie na prístroji, ktorý dokáže včas odhaliť aj počínajúce preriedenie kosti. Opakovaným vyšetrením po 1 – 2 rokoch možno odhadnúť rýchlosť strát kosti a teda posúdiť účinok preventívnych alebo liečebných opatrení. Výkon je plne hradený zdravotnou poisťovňou, na základe žiadanky indikujúceho lekára.

Najčastejšou metódou, ako diagnostikovať - zistiť včasné štádium osteoporózy a ako stanoviť riziko zlomenín, je kostná denzitometria. Včasná diagnostika je významná vzhľadom na to, že osteoporóza sa môže rozvíjať úplne bezpríznakovo po celé desaťročia, pokiaľ nepríde k zlomenine. Denzitometria (DEXA) je testom špecializovaného typu, ktorý je presný, nebolestivý a nezáťažový pre pacienta. DEXA umožňuje zmeranie kostnej hmoty v ktoromkoľvek úseku kostry (obyčajne v oblasti bedrovej chrbtice, stehnovej kosti, dolnej časti predlaktia = miesta typických osteoporotických zlomenín) počas necelej polhodiny, pri minimálnej radiačnej záťaži. Táto radiačná záťaž zodpovedá zhruba letu lietadlom a môžeme ju považovať za takmer zanedbateľnú. K denzitometrickému vyšetreniu nie je nutná špeciálna príprava pacienta.

Pri obyčajnom röntgenovom vyšetrení nie je možné osteoporózu zistiť, pokiaľ nedôjde k úbytku kostnej hmoty najmenej o 20 až 30 percent. Takže pre včasné odhalenie osteoporózy nemá táto metodika význam, má však prínos pri diagnostike zlomenín stavcov a vylúčení sekundárnych príčin osteoporózy, napr. pri nádoroch.

Denne od 8:00 do 14:00 aj bez objednania. Alebo sa môžete objednať telefonicky, či cez ečasenku.

 

TBS INSIGHT

TBS iNsight je unikátna a ľahko použiteľná softvérová aplikácia, ktorá hodnotí štruktúru kostí - index kostnej mikroarchitektúry - ktorý je následne vyjadrený ako Trabecular Bone Score (TBS). Meranie sa vykonáva bez problémov pomocou snímok DXA získaných zo skenov minerálnej denzitometrie (BMD). Nevyžaduje sa žiadna dodatočná doba skenovania pacienta ani vystavenie žiareniu a výsledky lekárov ľahko interpretujú, aby im umožnili lepšie zvládnuť pacientov s vysokým rizikom zlomenín. Sme jediná ambulancia v Prešove, ktorá využíva tento softvér!

Čo ponúkame?

- nezávislá predikcia rizika zlomeniny

- jednoduché, rýchle (menej ako 3 sekundy) a reprodukovateľné vyšetrenie

- nevyžaduje žiadny ďalší čas skenovania ani vystavenie žiareniu

- umožňuje retrospektívnu analýzu minulých skenov DXA

Pon - Pia: od 8:00 - 14:00

Sob - Ned: Zatvorené

Objednajte sa cez
e-časenku

Bez objednania - na poradie

OBJEDNAŤ SA

© 2023 MUDr. Klein. Všetky práva vyhradené. Made by hejDUDE