Služby

Služby

Denzitometria

Jednoduché, nebolestivé a pomerne krátke vyšetrenie na prístroji, ktorý dokáže včas odhaliť aj počínajúce preriedenie kosti.

Zistiť viac

Rehabilitácie

Toto oddelenie poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Zistiť viac

Ortopedické pomôcky

V našej ambulancii vám pomôžeme s problémom, ktorý trápi vaše nohy.

Zistiť viac

Ortopedická ambulancia

Ambulancia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva.

Zistiť viac

Fyzikálna terapia

Na úseku fyzikálnej terapie na základe prístrojového vybavenia poskytujeme elektroterapiu, liečbu ultrazvukom, termoterapiu, pristrojovú lymfodrenáž, laseroterapiu a i.

Zistiť viac

Športová ortopédia

V našej ambulancii sa venujeme aj úrazom, ktoré boli spôsobené počas vykonávania športovej aktivity.

Zistiť viac

TBS INSIGHT

TBS iNsight je unikátna a ľahko použiteľná softvérová aplikácia, ktorá hodnotí štruktúru kostí - index kostnej mikroarchitektúry - ktorý je následne vyjadrený ako Trabecular Bone Score (TBS).

Zistiť viac

Detská ortopédia

Deťom poskytujeme komplexnú ortopedickú starostlivosť v podobe odbornej analýzy zdravotného problému.

Zistiť viac

PRP Systém

Iba u nás máte možnosť využiť účinnú liečbu pomocou PRP systému – liečba vysoko koncentrovanou obohatenou vlastnou plazmou.

Zistiť viac

© 2020 MUDr. Klein. Všetky práva vyhradené. Made by hejDUDE