Ako prebieha prvé vyšetrenie u ortopéda

Uveďme si najprv, kto stojí vlastne za profesiou ortopéda. Práca ortopéda, respektíve práca v ortopedickej ambulancii je zastrešená celým tímom a to od špecialistu – ortopéda, cez rehabilitačnú a fyzioterapeutickú ambulanciu a to všetko za pomoci certifikovaných zdravotných sestier. Ortopéd sa venuje nie len liečbe ochorení kĺbov, ale lieči aj vrodené deformácie chrbtice, vrátane skoliózy, či osteoporózy, no a samozrejme aj poúrazové stavy, či iné problémy s pohybovým aparátom od narodenia až do najvyšieho veku 

Samotné ortopedické vyšetrenie je súbor lekárskych úkonov vykonávaných pri diagnostike ochorení pohybového aparátu a na základe komplexných výsledkov sa následne ortopéd rozhodne pre chirurgickú, či nechirurgickú liečbu. Prvé ortopedické vyšetrenie prebieha formou konzultácie, popri čom lekár vykonáva úkony, ktoré sú nevyhnutné k stanoveniu pacientovej diagnózy. Vzhľadom na symptómy pacienta a celkovú anamnézu, ktorá je v mnohých prípadoch smerodajná si lekár na základe svojich dlhoročných skúsenosti zvolí druh liečby a samotný postup jej indikácie.

Vyšetrenie sa teda skladá z rozhovoru, ktorý určí anamnézu a zo samotného fyzikálneho vyšetrenia.

Ako prebieha vyšetrenie

Pri vstupe do ambulancie sa musí pacient pripraviť na otázky, ktoré pomôžu lekárovi určiť jeho anamnézu. Lekár sa môže pýtať na charakter zamestnania, alebo či sa pacient venuje nejakému športu. Jednoducho povedané, lekár týmto pátra po príčinne, prečo a ako pacientove problémy vznikli.

Po rozhovore nasleduje fyzikálne vyšetrenie v spodnom prádle. Lekár zhodnotí držanie tela, požiada vás o predklon, záklon, úklon na strany, či o drepy.  Všíma si popritom prípadné nezrovnalosť v postavení končatín a kĺbov. Následne si pacient ľahne na vyšetrovacie lôžko, pričom je potrebné, aby sa pacient uvoľnil. Ortopéd vyšetrí aj pasívnu hybnosť. A teda uchopí pacienta za rôzne časti končatín a skúša tak rozsah pohybu jednotlivých kĺbov. Niekedy používa špeciálne prístroje, ako laser, podoskop, RS scan, špeciálne diagnostické kamery, ultrazvuk, denzitometer a špeciálne nástroje ako ihly, striekačky, nite, drobné chirurgické nástroje, nožnice, strihače, či upravovače sádry, tapy a kineziotapy, ortézy.

Celkové vyšetrenie môže byť iba orientačné, trvá približne pol hodiny a naozaj nie je potrebné sa ho obávať. V záverečnej časti sa lekár venuje už konkrétnemu problému s ktorým pacient za ním prišiel.

Na základe tohto vyšetrenia však nemusí byť ihneď stanovená diagnóza a doktor môže požadovať ďalšie odborné vyšetrenie pomocou zobrazovacích metód ako ultrazvuk, jednoduchý rtgscan, či zložitejšie CT, MRI, kostný scan, angioscan, PET.  Ak nie je pre doktora postačujúce len vonkajšie pozorovanie, môže požiadať o CT, magnetickú rezonanciu či röntgen.

Vďaka tomuto vyšetreniu vám vie lekár pomôcť sa zbaviť bolesti a včas nasadiť vhodnú liečbu, čo vždy znamená skoršie uzdravenie a kratší čas rehabilitácie. Krátkych 30 minút u nás vám pomôže naspäť vrátiť radosť zo života a to bez užívania liekov a zbytočnej bolesti.

© 2023 MUDr. Klein. Všetky práva vyhradené. Made by hejDUDE