Dostupnosť za vašimi dverami

Záujem pacienta o svoje zdravie a hľadanie najoptimálnejšieho individualizovaného prístupu k jeho udržaniu, alebo čo najrýchlejšiemu návratu pri jeho narušení, nás viedol ku zlepšeniu liečebných postupov. Časté úplné odmietanie liekov, či ich minimalizácia z dôvodu postoja, či alergií, či možným interakciám s inými liekmi umožňuje v našej ambulanciu liečbu biofyzikálnymi, nie chemickými postupmi. Návrat poškodených tkanív, či funkcií je dnes možné maximálne urýchliť. Naše vysokoenergetické prístroje liečia poškodené tkanivá a napomáhajú návratu porušených funkcií. Biofyzikálna liečba oproti bežným prístrojom energeticky 1000 a viac násobná nastoľuje opätovnú rovnováhu, upravuje nefunkčný metabolizmus a pripravuje tkanivá na návrat ku naučeným funkciám, a to všetko v reálnom čase niekoľkých dní, nevyžadujúcom vždy „maródku“, či pobyt v nemocnici. Prečo to nevyužiť? Liečba je dostupná v našom zariadení v našej ortopedickej ambulancii na Levočskej ulici č. 18 v Prešove. 

Bližšie informácie vám ponúkneme na čísle 0918 216 545 alebo ich nájdete na našom webe www.mudrklein.sk

  • Zdieľať príspevok

Predošlý článok Ako sa chcem liečiť?
Ďalší článok Neotáčajme sa chrbátu chrbtom

Komentáre

Comments are closed.

© 2023 MUDr. Klein. Všetky práva vyhradené. Made by hejDUDE