Prečo liečiť osteoporózu?

O S T E O P O R Ó Z A je závažné ochorenie vyžadujúce často dlhotrvajúcu opatrovateľskú starostlivosť a je zodpovedné aj za zvýšenú úmrtnosť.

Má prezývku „tichý zlodej kosti“ lebo strata kosti je plazivá a bezbolestná, obyčajne bez príznakov a prudká hlavne u ženy po menopauze, kedy náhle skončí ochrana kosti ženy pohlavnými hormónmi. Prvým príznakom býva často až osteoporotická zlomenina – bez dostatočného úrazového deja.

„Každá 3. žena a každý 5. muž po 50. roku života utrpí niektorú z typických osteoporotických zlomenín.“

Cieľom liečby osteoporózy je zabrániť zlomenine či už prvej, alebo následným a to modernou, vedeckými poznatkami overenou zdravotnou starostlivosťou. Štatistiky v našej populácii sú neúprosné a varovné a hovoria že takmer každá 3. žena a každý 5. muž po 50. roku života utrpí niektorú z typických osteoporotických zlomenín (podľa lokalizácie zápästie, chrbtica alebo bedro).

  • Kedy mám myslieť na osteoporotickú  zlomeninu v zápästí?

Žena po menopauze a po bežnom páde na ruku má prudkú bolesť v zápästí, vidí jeho deformitu, nevie s ním hýbať ako pred pádom, nastáva rýchly opuch, pozoruje modrinu na koži.

  • Aké príznaky svedčia, že máte myslieť na zlomeninu chrbtového stavca pri OSTEOPORÓZE?

Náhla a neobjasnená bolesť chrbta v hrudnej, či driekovej oblasti, zhrbený chrbát alebo strata výšky o viac ako 5 cm, pokles vzdialenosti rebrá – panva na menej ako 2 prsty.

  • Ako mám mať bez RTG evidentné podozrenie na zlomeninu v bedre?

Silná a ostrá bolesť bedra takmer okamžite po páde na zem, neschopnosť vstať zo zeme a noha je zvyčajne v typickom postavení vytočená navonok a so súčasným náhlym skrátením dĺžky. Sprievodným je pozorovateľný opuch nielen bedra, ale aj hornej tretiny stehna.

Všetky hore uvedené stavy vyžadujú urgentné ošetrenie úrazovým chirurgom. Pri potvrdení zlomeniny je nevyhnutné následne absolvovať vyšetrenie u špecialistu osteológa, ktorý urobí objektívnu diagnostiku, celotelovú denzitometriu a následne zaháji adekvátnu liečbu. Máte právo, ktoré si nenechajte zobrať a preto žiadajte vášho ošetrujúceho chirurga po zlomenine, či vášho praktického lekára o správnu liečbu pre vás.

Osteoporóza  v Prešovskom kraji je napriek mimoriadne priaznivým okolnostiam: dostupnosť denzitometrie, dostupnosť modernej liečby s úhradou zdravotnými poisťovňami – stále málo diagnostikovaná a v nedostatočnom počte aj liečená.

V Prešove denzitometer nájdete na našej ortopedicko-osteologickej ambulancii v budove polikliniky na Levočskej ulici na prízemí vľavo. Vyšetrenie vykonávame denne od 8:00 do 14:00 hod. (v pondelok až stredu do 17:30 hod.) bez objednania. Pacientov prijímame podľa poradia, ako prišli. Pacientov prosíme, aby si po príchode vzali číselné poradie v kiosku eČasenky umiestneného na stene v čakárni. Ak nechcete dlho čakať, využite ponuku eČasenky a budete zavolaní 15 minút pred vašim poradím. Vyšetrenie je plne hradené zo zdravotného poistenia, na základe žiadanky indikujúceho lekára – reumatológ, endokrinológ, ortopéd a lekári internista – osteológ a gynekológ – osteológ, bez odoslania indikujúceho lekára stojí 28€.

© 2023 MUDr. Klein. Všetky práva vyhradené. Made by hejDUDE