Digitsole – diagnostický nástroj moderného podiatra

Posturológia – štúdium držania a postoja tela a konfigurácie jeho častí -  skúma udržanie ortostatickej rovnováhy pri stoji a pohybe bez ohľadu na vek a zdravotný stav pacientov.  
Pracuje na vykonávaní najmodernejších a najúčinnejších vyšetrení, aby pacientom ponúkla tú najlepšiu liečbu. Využitie Digitsole vložiek sa ukazuje ako neporovnateľný prostriedok pomoci pri diagnostike a liečbe. Digitsole je riešenie vytvorené na analýzu muskuloskeletálnych porúch. 

Objektívne analyzuje chôdzu pacientov s rôznymi pohybovými poruchami, či už neurologickými, ortopedickými, spôsobenými športom alebo vekom. Analyzuje trpiacich pacientov. Bolesť pri chôdzi alebo behu. V takejto situácii získame statickú a dynamickú analýzu chôdze. Tým identifikujeme poruchy, aby sme stanovili čo najpresnejšiu diagnózu a potom zvážili plán liečby a najmä dizajn individuálnych ortéz. 

Digitsole zlepšuje hodnotenie pacientov meraním objektívnych biomechanických údajov, ktoré nie je možné pozorovať voľným okom. Výsledky sú uložené do relevantných klinických údajov s cieľom navrhnúť najvhodnejšiu liečbu. Zachytáva nuansy, ktoré nie je možné vidieť voľným okom, poskytuje grafiku, ktorá jasne ilustruje problémové oblasti chôdze a postoja, nová technológia zlepší klinické vyšetrenie pridaním hodnoty a parametrov, ktoré umožnia presnejšiu diagnózu.  

Aké máte skúsenosti s Digitsole technológiou? (hovorí jedna z prvých používateľov) 

Ako dlho trvá vyšetrenie? 

‍Úplné biomechanické hodnotenie trvá približne jednu hodinu. Zvyčajne 10 minút z toho je chôdza pričom pacient musí chodiť viac ako minútu bez toho, aby urobil nejaké ostré otáčky.  

Koľko účtujete za vyšetrenie ? 

‍Účtujeme 150 € za biomechanické vyhodnotenie chôdze. V tejto cene je zahrnutá chôdza s vložkami, dôkladná analýza výsledkov merania, ortopedické vyšetrenie. Táto cena nezahŕňa náklady na žiadnu ortopedickú vložku. Pacienti túto sadzbu poplatkov akceptovali a považujú ju za dobrú hodnotu za svoje peniaze. Pred začlenením tejto technológie do nášho procesu hodnotenia sme účtovali 90 € za vyšetrenie. Digitsole nám umožnilo zvýšiť náš poplatok za vyšetrenie z 90 € na 150 €. 

Napriek tomuto zvýšeniu poplatkov za vyšetrenie sme tiež zaznamenali 83 % nárast v počte vyšetrení za podobné obdobie rok dozadu a počet pacientov, ktorí sa rozhodli pre vyšetrenie, sa značne zvýšil. 

‍Akú spätnú väzbu máte od pacientov ? 

Spätná väzba od pacientov bola zatiaľ pozitívna. Pacienti radi vidia svoje výsledky. Okrem toho, ilustrácie uľahčujú pacientovi vysvetlenie výsledkov biomechanického hodnotenia. Mimoriadne zaujímavé sú hodnotenia uhla nábehu každej fázy kroku alebo trajektórie stredu tlakov na každej nohe… Získané  údaje  sa prenášajú vizuálne a pacient vidí, či sa nachádza v „zelenej“ (ideálnej) zóne alebo nie. 

Ako interpretujete výsledky analýzy? 

‍Výsledky z vyšetrenia analyzujeme a prepisujeme do správy, ktorú posielame pacientovi na mail. Výsledky analýzy si potom môžu vziať so sebou a prezentovať ich aj iným odborníkom. 

Pri kontrolnom vyšetrení, po doporučenej liečbe, pacient môže sám vidieť aké robí pokroky. 

Používanie Digitsole zodpovedá modernej predstave, ponúkať inovácie, ktoré pomáhajú pacientom.  Táto technológia je revolúciou: s týmto nástrojom sú analýzy oveľa presnejšie, pretože pacienti chodia v ordinácii prirodzene – čo nie je vždy prípad bežných bežeckých pásov – a výsledky máme okamžite! 

‍A ešte iný názor : 

‍Aký prínos vyšetrenia Digitsole je podľa Vás najdôležitejší? 

Počas kontrolného opakovaného vyšetrenia s pacientom robíme znova testy s pripojenými vložkami a vidíme, či je liečba účinná alebo nie. Ak všetko funguje, je to vidieť na rýchlosti chôdze, pomere odrazu, správnej rovnováhe medzi oboma nohami či línii gravitácie. To umožňuje vyhodnotiť vhodnosť liečby, alebo či je potreba doplniť individuálnu ortézu-vložku korekčnými prvkami, a tým optimalizovať liečbu. Určité patologické stavy však môžu byť ťažšie hodnotiteľné, ako napríklad pacienti s protézou bedrového kĺbu. 

‍Spolupracujete s pacientom, alebo pacient len načúva? 

Spätná väzba od pacientov, ktorí o tom hovoria a ktorí posielajú svoje pozorovania, prehlbuje naše skúsenosti, a v kombinácii s technológiou Digitsole, umožňuje ponúknuť každému individuálnu etiologickú liečbu. 

Sú z toho výhody pre pacientov? 

‍Očividne! Pacienti oveľa lepšie rozumejú svojej diagnóze a budúcej liečbe, keď vidia svoje výsledky. Rozumejú a súhlasia s liečbou, ktorú je nevyhnutné oddržiavať. 

‍Tento nástroj poskytuje dôkladné a podrobné správy, ktoré umožňujú jednoduchým a analytickým spôsobom ponúknuť globálnu a efektívnu starostlivosť pacientovi. 

Už teraz vidím pozitívne účinky tohto nástroja na moju prax, výmeny s pacientmi sú uľahčené, súhlas s liečbou je posilnený a moje diskusie s kolegami sú optimalizované! 

© 2023 MUDr. Klein. Všetky práva vyhradené. Made by hejDUDE