Ako dochádza k poraneniu dolnej časti chrbta?

K poraneniu chrbta dochádza v prípade, ak vonkajšie zaťaženie prekročí mieru napätia a tolerancie svalového korzetu alebo pevnosti tkaniva. Ukázalo sa, že zranenie dolnej časti chrbta je najčastejšie výsledkom opakovaného pohybu na konci rozsahu pohybu. Fyziologické zmeny, ku ktorým dochádza počas dňa, a počas dňa sa aj menia, majú vplyv na poranenie chrbta.

Najzraniteľnejší je chrbát ráno, keď vykonáme pohyby bez predchádzajúceho rozcvičenia. Ohybové napätie disku sa skoro ráno zvýši o 300 % a väzy o 80 %. Už po troch minútach správneho cvičenia stráca chrbát polovicu svojej stuhnutosti.

Zlepšenie kondície svalového korzetu musí byť v súlade so zvyšujúcou sa záťažou. Ak je čas odpočinku a relaxácie nedostatočný, chýba tréning alebo je vysoká záťaž, nakoniec dôjde k zraneniu. Poznanie toho, kedy je najpravdepodobnejšie zranenie, môže tiež ovplyvniť to, čo robíme.

Skoré ráno alebo po dlhom sedení sú obzvlášť citlivé časy. Je známe, že 54 % celkovej straty výšky disku (a obsahu vody) nastane počas prvých 30 minút po vstávaní. Problémy z ohýbania disku sa údajne ráno výrazne zvýšili. To znamená, že vyhýbaním sa vysoko rizikovým aktivitám ráno alebo po odpočinku je kľúčové, aby sa predišlo zraneniu.

Všetky pracovné, či športové aktivity je potrebné robiť až po dôkladnej rozcvičke. Rovnako tak naučiť sa dvíhať veci podrepom v kolenách a nie ohýbaním chrbta. Vyhnite sa pohybu na konci rozsahu. Striedajte aktivity, aby ste menili napätie a záťaž na vašu chrbticu a umožňovali časté prestávky na odpočinok.

          U zdravého jedinca je 24 rôznych stavcov, ktoré tvoria chrbticu, od seba oddelených medzistavcovými platničkami. Tieto dištančné anatomické útvary sú na vonkajšej strane silné, pevné, väzivové s mäkkým želatinóznym vnútrom, aby tlmili nárazy na stavce spôsobené rôznymi dennými potrebami chrbtice.

Disky podliehajú zraneniam, chorobám a degenerácii pri používaní v priebehu času. Určité činnosti a typy práce zvyšujú riziko poškodenia alebo znehodnotenia platničiek. Poškodené platničky spôsobujú bolesť tým, že narážajú na (narušujú, dráždia a štípu) a dokonca zraňujú nervy v chrbtici. Ak kýchate, kašlete a bolí to v chrbte, zvyčajne to naznačuje, že je postihnutá platnička. Pacienti môžu mať bolesť chrbta s alebo bez bolesti nôh a bolesť a slabosť nôh bez bolesti chrbta.

CT, alebo magnetická rezonancia, sa stala štandardom na zdokumentovanie prítomnosti protrúzie či hernie medzistavcového disku. Je to najobjektívnejší podklad pre nasadenie optimálnej liečby.

Keďže nešpecifická bolesť chrbta vo všeobecnosti zahŕňa nespočetné množstvo mechanických porúch, vrátane svalov, šliach, väzov a iných mäkkých tkanív ovplyvňujúcich nervové štruktúry, možno použiť termín syndróm medzistavcovej platničky. Väčšina hernií disku prebieha v dolnej časti chrbta (bedrová chrbtica).

Druhým najčastejším miestom herniácie je krk (krčná chrbtica). Bedrová platnička, ktorá je herniovaná, môže spôsobiť vystreľujúcu bolesť do nôh, cez stehno a zadok až do zadnej časti nohy (ischiasový nerv). Herniácia cervikálneho disku môže spôsobiť silnú bolesť v ramene, lakti a ruke. Herniované platničky môžu spôsobiť svalovú slabosť, sťažiť vstávanie, spôsobiť bolesť. 

Vysunutá, vystúpená alebo vystrčená, vyhreznutá platnička sa líši od zdravej platničky tým, že je vysušená a už nefunguje ako správny tlmič nárazov a pohybov. Desikácia, alebo inak odvodnenie, disku je prípad, keď prstencové vlákna degenerujú v dôsledku dehydratácie.

    Medzistavcová platnička (discus intervertebralis) má pohyblivé želatinózne jadro (nucleus polposus) a vonkajší obal – prstenec (anulus fibrosus). Platničky sa po ukončení rastu, okolo 19 rokov, stávajú avaskulárnymi (bez krvného zásobenia). Bez dobrého zásobovania krvou sa zle hoja a degenerujú.

Môžeme rozoznať nasledujúce stupne poškodenia platničky:

1/vydutina alebo vyklenutie (bulging) disku je malé vyklenutie disku, ktoré sa priamo nedotýka nervového koreňa a ponechané neliečené, môže ľahko prejsť do väčšieho stupňa;

2/vystúpenia (protrúzie) jadra v dôsledku straty pevnosti prstencových vlákien, ešte stále však vo vnútri anulus fibrosus;

3/vystrčenie, vyhreznutie (herniácia) disku predstavuje vytlačenie jadrového materiálu defektom v prstenci už mimo anulus fibrosus alebo široké rozšírenie okraja disku. Termín extrúzia disku sa používa vtedy, keď časť jadra migrovala cez vonkajšie prstencové vlákna úplne mimo disku. Extrúzia disku môže spôsobiť stláčanie miechy, nervového koreňa alebo oboch a môže spôsobiť myeloradikulopatiu (vystreľujúcu bolesť);

4/Fragment voľného disku (sequester) sa týka mimoprstencovej separácie a migrácie časti jadrového materiálu. Syndróm Cauda Equina je bežný pri intradurálnej migrácii. Vtedy stratíte kontrolu nad funkciou čriev a močového mechúra. Ide o núdzovú situáciu a zvyčajne si vyžaduje operáciu na odstránenie problému.

        Najčastejšou oblasťou poškodenia platničky sú dolné driekové stavce L4-5, L5-S1. Tlak spôsobí, že mäkký materiál vo vnútri disku “vypučí” alebo “vykĺzne” z miesta. Vydutie samotné vyvíja tlak na nervový koreň. Ten je veľmi citlivý a dokonca aj malý tlak spôsobuje dysfunkciu nervu. Najčastejšia cervikálna platnička na herniáciu je C5-6 a C6-7 a môže spôsobiť cerviko-brachiálne symptómy alebo syndrómy, ako je double crush syndróm alebo pocity slabosti v rukách alebo pocit štípania alebo pálenia v rukách.

SPINÁLNA DEKOMPRESIA = NEINVAZÍVNA ALTERNATÍVA OPERÁCIE CHRBTA nerieši len dôsledok, ale aj príčinu

  SPINÁLNA DEKOMPRESIA chrbtice predstavuje metódu prvej voľby liečby, vďaka ktorej dochádza ku zmierneniu bolesti chrbta akéhokoľvek pôvodu bez ohľadu na štádium ochorenia. Je to neinvazívna alternatíva ku chirurgickému zákroku a úľava bolesti chrbta bez nutnosti iných liekov.  Cieľom tejto metódyje uvoľnenie nervových štruktúr, platničiek, kĺbov a väzov, šliach a svalov v mnohých rôznych úľavových polohách, ktoré možno nastaviť podľa stavu pacienta.

● Pomoc je založená na presnom zacielení dekompresnej sily do jednotlivých segmentov chrbtice;

● Dekompresia prebieha v presne riadených bezbolestných automatizovaných cykloch;

● Toto vedie k rozšíreniu medzistavcových priestorov, uvoľneniu „zaseknutých kĺbov“, zlepšeniu prekrvenia;        

Ešte váhate? Už dnes dostupná u nás. Tak prelomte svoj strach a naberte odvahu!

Sme tu pre Vás od pondelka do piatku.

ORTOPED, spol. s.r.o, Levočská 18, v poliklinike na prízemí naľavo oproti lekárni.

Objednávanie 0918 216 545, 051/7713778, 051/7711332

  • Zdieľať príspevok

Predošlý článok Je vhodná a indikovaná DEKOMPRESNÁ SPINÁLNA terapia pre každého? 3. časť

Komentáre

Comments are closed.

© 2023 MUDr. Klein. Všetky práva vyhradené. Made by hejDUDE