Absolútne cielená a účinná POMOC

U vzpriameného človeka je najviac zaťažovaným úsekom chrbta jeho dolná časť odborne nazývaná driekovo-krížová oblasť, ktorá nesie celú váhu tela.

Záťaž na poslednú medzistavcovú platničku je niekoľkonásobná váhe celého tela a v pohybe sa rozkladá aj na oba krížovo-panvové kĺby v ideálnom prípade rovnako na polovicu. To sú miesta najviac zaťažované, a teda sú aj oblasťou najčastejších porúch a bolestí chrbta.

Spočiatku funkčné a prechodné poruchy, ak nie sú včas a správne podchytené a liečené, prechádzajú do opakovaných bolestí, či aj trvalých a neutíchajúcich ťažkostí. Moderná liečba sa sústreďuje na cielenú a „biologickú“ úpravu poškodených tkanív, ktoré sú sprevádzané postihnutím svalov, šliach, väzov, alebo medzistavcových platničiek, poprípade poruchou pohybu v kĺbe s jeho posunom, zablokovaním, či prechodným opuchom, čo opätovne vedie ku zvýšenému dráždeniu okolo kĺbnych tkanív svalov, šliach a väzov ku ich skráteniu, zvýšeniu tonusu, nahromadeniu kyslých metabolitov.

Najnovšie poznatky z anatómie a patofyziológie hovoria o tom, že náprava týchto porúch potrebuje cielené, čo najmenej invazívne a „biológiu“ zachovávajúce postupy. Do popredia vystupujú fyzioterapeutické postupy s aplikáciou energeticky náročných prístrojov, ktoré v rukách odborníka sú nástrojom absolútnej a dostatočne rýchlej pomoci, ktorá obnovuje rovnováhu a nastoľuje úpravu poškodeného metabolizmu, či pohybových reťazcov šetrne a neprináša so sebou žiadne komplikácie či sprievodné reakcie, je bezpochyby bezpečná a overená mnohými spokojnými pacientami a ich liečiteľmi…

Ak trpíte bolesťami chrbta, ak ste pozorovali vyššie uvedené príznaky, na našej rehabilitačnej ambulancii v Prešove, na Levočskej ulici Vám s tým jednoznačne pomôžeme. THR či tecar z poslednej generácie vysokoenergetických liečebných modalít, absolútne cielene a čo najrýchlejšie prenáša vysokofrekvenčnú elektromagnetickú energiu telesným tkanivom a vytvára tak selektívnu tkanivovú hypertermiu s okamžitým efektom, výrazne zníži bolesti, uvoľní hypertonické svaly, redukuje opuch a podporuje regeneráciu a hojenie tkanív.

Efektívna kombinácia jedinečných schopností terapeuta s fyzikálnou selektívnou rádiofrekvenčnou modalitou výrazne zlepšuje porušenú funkciu a terapia prináša okamžité a dlhodobé výsledky. A počet návštev sa redukuje na minimum.

Naše pracovisko so zameraním na rehabilitáciu pohybového aparátu a skúsení terapeuti sme tu pre VÁS dostupní v reálnom čase, keď máte problémy a nie vtedy, keď Vás zdravotný systém niekedy pozve.

Objednávajte sa pracovné dni cez eČasenku, telefonicky  0918 216 545, 0517711332, alebo osobne na poliklinike  na ulici Levočská 18, Prešov, prízemie vľavo.

Vy a Váš „chrbát sú v správnych rukách“!

© 2023 MUDr. Klein. Všetky práva vyhradené. Made by hejDUDE