Je vhodná a indikovaná DEKOMPRESNÁ SPINÁLNA terapia pre každého? 3. časť

    Až 90 %  pacientov, ktorí spĺňajú požiadavky na dekompresiu spinálnej platničky, bude mať dobré až vynikajúce výsledky. Žiaľ, niektorým pacientom, ktorí nereagujú na terapiu, je potrebné pomôcť niečím iným.

Tým, že sa líšime vekom, pohlavím a morfológiou tela, môžu niektorí vyžadovať aj poradenstvo v oblasti chudnutia, výživy a iných zmien životného štýlu. A neoddeliteľná je potreba nácviku posilnenia svalového korzetu – hlbokého stabilizačného systému, úprava životosprávy nácvikom najbežnejších pohybových reťazcov.

  K poraneniu chrbta dochádza v prípade, ak vonkajšie zaťaženie prekročí mieru napätia a tolerancie svalového korzetu alebo pevnosti tkaniva. Ukázalo sa, že zranenie dolnej časti chrbta je najčastejšie výsledkom opakovaného pohybu na konci rozsahu pohybu. Fyziologické zmeny, ku ktorým dochádza počas dňa, a počas dňa sa aj menia, majú vplyv na poranenie chrbta.

Najzraniteľnejší je chrbát ráno, keď vykonáme pohyby bez predchádzajúceho rozcvičenia. Ohybové napätie disku sa skoro ráno zvýši o 300 % a väzy o 80 %. Už po troch minútach správneho cvičenia stráca chrbát polovicu svojej stuhnutosti.

   Keďže nešpecifická bolesť chrbta vo všeobecnosti zahŕňa nespočetné množstvo mechanických porúch, vrátane svalov, šliach, väzov a iných mäkkých tkanív ovplyvňujúce nervové štruktúry, možno použiť termín syndróm medzistavcovej platničky. Vysunutá, vystúpená alebo vystrčená  platnička sa líši od zdravej platničky tým, že je vysušená a už nefunguje ako správny tlmič nárazov a pohybov.

Platnička má pohyblivé želatinózne jadro (nucleus pulposus) a vonkajší obal v tvare prstenca (anulus fibrosus). Platničky sa po ukončení rastu, okolo 19 rokov, stávajú avaskulárnymi (nedostávajú dobré krvné zásobenie), teda bezcievne. Bez dobrého zásobovania krvou sa zle hoja, degenerujú. 

Môžeme tak rozoznať nasledujúce stupne poškodenia:

1/vydutina alebo vyklenutie (bulging) disku je malé  vyklenutie disku, ktoré sa priamo nedotýka nervového koreňa a ak je ponechané neliečené, môže ľahko prejsť do väčšieho stupňa; 2/vystúpenia (protrúzie) jadra disku v dôsledku straty pevnosti prstencových vlákien, ešte stále však vo vnútri väzivového prstenca;

3/vystrčenie, vyhreznutie (herniácia) disku predstavuje vytlačenie jadrového materiálu defektom v prstenci už mimo väzivového prstenca alebo široké rozšírenie okraja disku. Herniácie medzistavcových platničiek sú do určitej miery výsledkom oklúzie centrálneho kanála alebo foraminálneho otvoru.

Termín extrúzia disku sa používa vtedy, keď časť jadra migrovala cez vonkajšie prstencové vlákna. Extrúzia disku môže spôsobiť stláčanie miechy, koreňa alebo oboch a môže spôsobiť myeloradikulopatiu (vystreľujúcu bolesť).

4/Fragment voľného (sequester) disku sa týka mimoprstencovej separácie a migrácie časti jadrového materiálu;

SPINÁLNA DEKOMPRESIA

 • LIEČEBNÁ MODALITA RIEŠIACA VYŠŠIE UVEDENÉ STAVY

    Každá liečebná aplikácia trvá v priemere 25 až 30 minút. Počet aplikácií sa riadi podľa rozsahu poškodenia. Môže to byť aj niekoľko desiatok dekompresií (výskum odhalil, že optimálne výsledky sa dosahujú počas 14 až 25 dekompresno-relaxačných cyklov) tak, aby došlo k „ samoliečeniu“.

Poškodené platničky protrúziou či herniou vo všeobecnosti reagujú do 20 sedení, zatiaľ čo pacienti s degenerovanými platničkami môžu potrebovať nepretržitú liečbu v regulovaných intervaloch, aby ostali bez bolesti. Udržiavaciu liečbu môžu vyžadovať aj ďalší pacienti z dôvodu životného štýlu alebo zamestnania. Pacienti trpiaci syndrómom zadnej fazety môžu byť schopní dosiahnuť úplnú remisiu s menej ako 10 sedeniami.

Výskum liečby herniovaných platničiek ukazuje, že väčšina pacientov dosiahne úplnú úľavu od bolesti chrbta po dokončení počiatočného liečebného režimu s 15 liečebnými aplikáciami. Liečba sa  používa aj pri bolesti dolnej časti chrbta, s radikulopatiou alebo bez nej, ak zlyhala konvenčná liečba (fyzioterapia a chiropraktika) a kde sa zvažuje operačná intervencia. O operácii chrbtice odporúčame uvažovať až po primeranej skúške aspoň siedmych dekompresných cyklov.

Máme aj stavy kontraindikované (nevhodné na túto liečbu)

 •        Tehotenstvo
 •        Predchádzajúca lumbálna chirurgická fúzia
 •        Rakovina panvy / brucha
 •        Metastatická rakovina
 •        Infekcie disku
 •        Ťažká manifestná osteoporóza
 •        Cauda Equina syndróm
 •        Kompresná zlomenina driekovej chrbtice pod L1
 •        Aneuryzma aorty
 •        Hemiplégia, paraplégia alebo kognitívna dysfunkcia
 •        Ťažká periférna neuropatia
 •        Osteoid osteóm
 •        Mnohopočetný myelóm alebo osteosarkóm
 •        Nádory
 •        Infekcia, osteomyelitída, meningitída, vírus a/alebo HNP (sekvestrovaný/voľne plávajúci fragment).

   Jednou z úžasných výhod tejto metodiky pomoci poškodenému chrbátu je, že nielen zväčšujeme priestor na platničku, ale stimuláciou na bunkovej úrovni zvyšujeme šancu na vrátenie sa na normálnu veľkosť a funkciu. Komplexná pomoc samotná, alebo s ostatnými regeneračnými fyzikálnymi modalitami, tak spôsobuje zahojenie platničky, pretože podporná liečba stimuluje tkanivo, aby sa regenerovalo a plnilo svoju funkciu.

Dekompresia chrbtice „nasáva“ vysunuté jadro a plazmu bohatú na živiny, vyplní priestor disku a podporuje hojenie.

         Ešte váhate? Už dnes dostupná u nás. Tak prelomte svoj strach a naberte odvahu.

Sme tu pre Vás od pondelka do piatku.

ORTOPED, spol. s.r.o, Levočská 18, v poliklinike na prízemí naľavo oproti lekárni.

Objednávanie 0918 216 545, 051/7713778, 051/7711332

© 2023 MUDr. Klein. Všetky práva vyhradené. Made by hejDUDE