SPINÁLNA DEKOMPRESIA PRI LIEČBE SYNDRÓMOV SÚVISIACICH S PLATNIČKAMI BEDROVEJ ALEBO KRČNEJ CHRBTICE – 2.časť

Dekompresný trakčný stôl je nechirurgickým a bezliekovým spôsobom liečby syndrómov súvisiacich s platničkami bedrovej alebo krčnej chrbtice. Hlbšími poznatkami a využitím najmodernejšej technológie vieme postupne zmierniť bolesti chrbta.

Výsledky pracovísk, ktoré používajú túto modalitu terapie, dokázali, že na chrbtici rozširujeme priestory medzi stavcami a platničkami. Vyhreznuté (vystrčené, herniované), vystúpené (vysunuté, protrudované) platničky sa navracajú späť na ich správne pôvodné miesto. Prestáva útlak nervových kmeňov, koreňov a vlákien, čím sa zmierňuje bolesť. Presným cielením opakovanej jemnej dekompresnej sily na chrbticu obnovujeme jej funkciu.

Počas života hrá chrbtica nezastupiteľnú úlohu v držaní vzpriamenej postavy. Ak ochabne svalový korzet, následne sa medzi jednotlivými stavcami zvyšuje tlak na medzistavcové platničky, ktoré jednotlivé stavce oddeľujú.

Väzivový obal platničky (anulus fibrosus) sa narúša, ale ešte je celistvý. Najprv dôjde k tomu, že sa rôsolovité jadro (nucleus pulposus) vyklenie alebo natrhne, či dokonca pretrhne a vyčnieva mimo obalu, čo sa latinsky označuje hernia disku.

Pôsobením opačných síl dekompresnou technológiou uvoľňujeme tlak, ktorým stavce tlačia na platničky a nervy. Vytvorením podtlaku v cielene ošetrovanom segmente sa vysunuté jadro presúva  späť do pôvodnej normálnej polohy – čo je dekompresia. Poškodený väzivový obal platničky stimulujeme, aby sa regeneroval a aby sme zabránili opätovnej protrúzii či hernii. Pacient by nemal čakať, kým operácia chrbtice bude jeho jedinou možnosťou.

Chrbtica je od vzpriamenia sa sústavne zaťažená tlakmi a váhou nielen celého trupu, hlavy a horných končatín, ale aj váhou všetkých predmetov, ktoré dvíhame, prenášame a ukladáme. V prípade pevného svalového korzetu, všetky tieto tlaky svalstvo toleruje. Iné je to pri ochabnutom svalstve či pri úrazoch. Vtedy stavce vytvárajú tlak na medzistavcové platničky.

Tie sa postupne amortizujú, deformujú, posúvajú, prípadne ich obal praskne a platničky sa vylejú do priestoru okolo chrbtice, kde je množstvo nervových vlákien, ktoré keď sa dostanú pod tlak, začnú bolieť nielen v mieste vytvoreného tlaku, ale aj v lýtkach, kolenách, stehnách či horných končatinách alebo krku či hlave. 

Preto, ak vieme vytvoriť opačný tlak na oba stavce, odtiahneme ich jemne od seba a v mieste pôvodnej platničky sa vytvorí podtlak a je tak možný jej návrat na svoje pôvodné miesto.

Výsledkom je, že poškodený disk bude znovu hydratovaný živinami a kyslíkom. Správnym tlakom sa dá napraviť aj funkčné vychýlenie stavcov. Týmto mechanizmom zmizne tlak na nervové štruktúry – zmiernia sa bolesti. Náprava sa dosahuje opakovanou aplikáciou niekedy aj 25x, v závislosti od stupňa poškodenia chrbtice. Systém umožňuje aplikovať rôzne uhly pri vytváraní podtlaku na približne mínus 150 mm Hg a jeho udržaním počas terapie cielene ošetrovať jednotlivo postihnuté segmenty, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky liečby.

V kombinácii s inými špeciálnymi procedúrami (vysokovýkonový laser, rázová vlna, SIS, TR-terapy) zosilňujeme účinok a skracujeme čas potrebný na relaxáciu, ale aj posilnenie svalových a ostatných štruktúr.

Mnoho pacientov môže pri liečbe pocítiť zásadnú úľavu bolesti už na prvej či druhej aplikácii. Pri liečebnej kombinácii s inými špeciálnymi procedúrami býva efekt úľavy od bolesti rýchly.

V liečbe však treba trpezlivo pokračovať podľa potreby až do dvadsiatich aplikácií. Porovnanie niekoľkých MRI pacientov pred liečbou a MRI po liečbe ukázalo 50 % zníženie veľkosti a rozsahu protrúzie či herniácie. V klinických štúdiách uviedlo až 86 % pacientov úľavu od bolesti chrbta pri absolvovaní kompletného programu dekompresnej liečby poškodenej chrbtice.

Ešte váhate? Už dnes dostupná u nás. Tak prelomte svoj strach a naberte odvahu.

Sme tu pre Vás od pondelka do piatku.

ORTOPED, spol. s.r.o, Levočská 18, v poliklinike na prízemí naľavo oproti lekárni.

Objednávanie 0918 216 545, 051/7713778, 051/7711332

© 2023 MUDr. Klein. Všetky práva vyhradené. Made by hejDUDE