Osteoporóza – tichý zlodej kostí

Ochorenia pohybového aparátu postihujú milióny ľudí na celom svete a sú najčastejšou príčinou závažnej dlhotrvajúcej bolesti a fyzickej ochromenosti. Medzi hlavné ochorenia, ktorým sa venuje pozornosť (osteoartróza, reumatoidná artritida…) patrí aj osteoporóza.

Osteoporóza – tichý zlodej kostí. 

Choroba označovaná takto preto, lebo jej príznaky sú dlho skryté. Vo svojich začiatkoch nebolí a nemáva žiadne varovné príznaky! Človek preto býva náhle zaskočený často až jej prvým prejavom – osteoporotickou zlomeninou. Až 40 percent žien vo veku nad 50 rokov utrpí osteoporotickú zlomeninu. Osteoporóza je nielen rozšírená choroba, ale má aj závažné následky – úmrtie alebo dramaticky zhoršenú kvalitu života. Asi tretina osôb po zlomenine krčka stehennej kosti do roka zomiera, asi tretina je odkázaná na opateru iných a len zbytok sa vyhojí úplne a je schopný samostatného života v úplnej kvalite. Zlomenina krčka stehnovej kosti je na 7. mieste najčastejších príčin úmrtí hospitalizovaných pacientov v Slovenskej republike.

Osteoporóza je ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, ktorá sa prejavuje ubúdaním množstva kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektúry kosti, čo vedie k oslabeniu pevnosti kosti a tým k zvýšenej lámavosti.

Cieľom diagnostiky je komplexné zhodnotenie pevnosti kosti, ktorá je reprezentovaná aj jej kvalitou. To znamená, že pozornosť je potrebné zamerať na individuálne stanovenie rizika zlomeniny a zmeranie hustoty kostí – denzitometria. Pevnosť kosti úzko koreluje s jej denzitou, no na riziko zlomeniny vplýva ešte viacero faktorov reprezentujúcich kvalitu kosti. K najvýznamnejším patria mikro a makro architektúra kosti, štruktúra kolagénnej siete a kostnej matrix, rýchlosť kostného obratu a anatomické variácie tvaru jednotlivých kostí. Zadefinovanie rizikového profilu je základným predpokladom podozrenia z osteoporózy, čo vyžaduje následný diagnosticko-liečebný postup.

V klinickej praxi preto venujeme pozornosť meraniu kostnej hustoty a hodnoteniu kostného obratu a niektorých iných parametrov. Kostná denzita je významným a hlavne dobre kvantifikovateľným rizikovým faktorom osteoporotickej fraktúry. Pokles hodnoty kostnej hustoty o 10 %, znamená približne 2x vyššie riziko zlomeniny stavca a 3x vyššie riziko zlomeniny horného konca stehna. Preto je potrebné identifikovať rizikových pacientov.

Čo nás neteší je, že v Prešovskom kraji, napriek mimoriadne priaznivým okolnostiam: dostupnosť denzitometrie, dostupnosť modernej liečby s úhradou zdravotnými poisťovňami je  stále málo diagnostikovaná a v nedostatočnom počte aj liečená.

V Prešove denzitometer nájdete na našej ortopedicko-osteologickej ambulancii v budove polikliniky na Levočskej ulici na prízemí vľavo. Vyšetrenie vykonávame denne od 8:00 do 14:00 hod. (v pondelok až stredu do 17:30 hod.) bez objednania. Pacientov prijímame podľa poradia ako prišli. Pacientov prosíme, aby si po príchode vzali číselné poradie v kiosku eČasenky umiestneného na stene v čakárni. Ak nechcete dlho čakať, využite ponuku eČasenky a budete zavolaní 15 minút pred vašim poradím. Vyšetrenie je plne hradené zo zdravotného poistenia, na základe žiadanky indikujúceho lekára – reumatológ, endokrinológ, ortopéd a lekári internista – osteológ a gynekológ – osteológ. Bez odoslania indikujúceho lekára stojí 28€.

© 2023 MUDr. Klein. Všetky práva vyhradené. Made by hejDUDE