Bezbolestné, rýchle a presné vyšetrenie denzitometrom.

Bezbolestne, rýchlo a presne vás vieme vďaka denzitometru vyšetriť a stanoviť diagnózu.

Denzitometrické vyšetrenie je diagnostické vyšetrenie zamerané na zistenie hustoty kostí.. Je nebolestivé a trvá niekoľko minút. Nie je potrebná žiadna zvláštna príprava ku vyšetreniu. Pacient predtým, než absolvuje samotné meranie hustoty kostí, je požiadaný o jeho osobné údaje o pohlaví, veku, váhe a výške. Sú to dôležité údaje, ktoré sa zadávajú do karty pacienta a na základe ktorých dochádza ku porovnaniu odchýlky denzity (hustoty kosti) od hodnôt zdravých jedincov. Tieto odchýlky sa nazývajú:

  • T-skóre = odchýlka od ideálnej hodnoty denzity mladých (20-29 ročných) zdravých jedincov rovnakého pohlavia
  • Z-skóre=odchýlka od ideálnej hodnoty denzity zdravých jedincov rovnakého pohlavia, ale aj rovnakého veku.

Následne ešte spolu so sestričkou vyplní pacient dotazník ohľadom rizikových faktorov, ktoré sú spolu so samotným denzitometrickým vyšetrením potrebné pre stanovenie individuálneho rizika osteoporotickej zlomeniny. Pacient potom prichádza ku denzitometru. Samotný prístroj sa skladá z vyšetrovacieho lôžka a ramena, v ktorom je meracie zariadenie s rontgenkou. Vyšetrovaný je požiadaný o čiastočné obnaženie tela, aby vyšetrovaná oblasť bola, len samotné telo pacienta bez rušivých rtg kontrastných predmetov.

Priebeh vyšetrenia

Počas vyšetrenia pacient zvyčajne leží pohodlne na lôžku denzitometra na chrbte, niekedy pri potrebe špeciálnej projekcie aj na boku. Náš prístroj má pevné lôžko a pohyblivé rameno, ktoré sa pohybuje v smere lôžka nahor a nadol a je obmedzený pre vyšetrenie do váhy pacienta 120 kg. Pri prvej projekcii, kedy vyšetrujeme stavce driekovej chrbtice, má pacient podložené predkolenia v pravom uhle, pri druhej projekcii, kedy vyšetrujeme hornú časť stehnovej kosti, má zapolohovanú vyšetrovanú končatinu ľahko dovnútra. A ak je potrebná aj špeciálna LVA projekcia na posúdenie tvaru stavcov a tým zistenie prítomnosti, či neprítomnosti zlomeniny stavcov, leží na boku s podložením chrbta. Radiačná záťaž pri vyšetrení zodpovedá porovnaniu so žiarením z prostredia v dĺžke 3 hodiny a preto ju môžeme považovať za takmer zanedbateľnú. Počas vyšetrenia môže byť pacient opakovane polohovaný podľa potreby správneho nastavenia meranej oblasti, či nasmerovania meranej končatiny do väčšej alebo menšej rotácie podľa jeho anatomických pomerov. Po skončení vyšetrenia sa pacient upraví a počká na vyhodnotenie merajúceho z dôvodu správnosti a kvality vyšetrenia. Výsledok vyšetrenia musí vždy posúdiť skúsený lekár so zreteľom na faktory, ktoré ovplyvňujú výsledok vyšetrenia kvôli eliminácii chýb pri jeho interpretácii. 

V Prešove denzitometer nájdete v našej ortopedicko-osteologickej ambulancii v budove polikliniky na Levočskej ulici na prízemí vľavo. Vyšetrenie vykonávame denne od 8:00 do 14:00 hod. (v pondelok až stredu do 17:30 hod.) bez objednania. Pacientov prijímame podľa poradia ako prišli. Pacientov prosíme, aby si po príchode vzali číselné poradie v kiosku eČasenky umiestneného na stene v čakárni. Ak nechcete dlho čakať, využijte ponuku eČasenky a vyzveme vás 15 minút pred vašim poradím. Vyšetrenie je plne hradené zo zdravotného poistenia, na základe žiadanky indikujúceho lekára – reumatológ, endokrinológ, ortopéd a lekári internista-osteológ a gynekológ-osteológ, bez odoslania indikujúceho lekára stojí 28€. 

  • Zdieľať príspevok

Predošlý článok Osteoporóza – tichý zlodej kostí
Ďalší článok Nohy sú oporou nášho tela

Komentáre

Comments are closed.

© 2023 MUDr. Klein. Všetky práva vyhradené. Made by hejDUDE