Nohy sú oporou nášho tela

Čo môžeme urobiť pre svoje nohy?

V prvom rade by sme si ich mali vážiť.

Oni nás nosia, dopravia nás kam potrebujeme, celý deň v škole v práci a sprevádzajú nás na výletoch a dovolenkách. Je preto dobré vedieť, ako fungujú a čo sami potrebujú. A keď sa s nimi spoznáme, musíme sa o nich starať, aby sme s nimi boli spokojní.

Noha je koncovou časťou dolnej končatiny, ktorou sa dotýkame zeme. Je veľmi prispôsobivá, ale pritom ľahko zraniteľná. Nejde len o poranenie vonkajšou silou, často býva dlhodobé poškodzovanie, zapríčinené nevhodnou nadmernou záťažou, nevhodnou obuvou a tvrdými povrchmi, na ktorých sa pohybujeme. Ak sa spoja viaceré nepriaznivé faktory  vzniká veľmi nebezpečná situácia. A bohužiaľ, čím sme starší, tým nám pribúdajú aj ďalšie trápenia vo forme rôznych ochorení. Ochorenia srdca a ciev, cukrovka, ochorenia kĺbov sa podpíšu nielen na srdci, obličkách, veľkých kĺboch a hladine cukru, ale aj na našich nohách.

Naša noha

Základ nohy tvorí 26 kostí, ktoré sú navzájom pospájané a spevnené kĺbnymi púzdrami a mohutným väzivovým aparátom. To určuje postavenie a tvar nohy – chodidla. Aby sa táto konštrukcia dostala do pohybu, upínajú sa na jednotlivé kosti svaly s rôznou funkciou.

Svaly umožňujú nohe hýbať sa všetkými smermi. Súhra všetkých súčastí nám umožní pohybovať sa. Ale ešte je potreba riadiť a na to je nervový systém, ktorý svojimi detektormi rozoznáva teplo, chlad, tlak, bolesť a polohu. Nervovými dráhami odovzdáva informácie mozgu, kde sa všetko spracuje a mozog vydá príkaz, čo sa bude diať. Aký je stav sa v každom okamihu nespočetne veľakrát vyhodnocuje a výsledkom je koordinovaná chôdza alebo beh. A aby to všetko dobre fungovalo, je potrebný prísun živín a kyslíka, čo zabezpečujú cievy. Ako inde na tele, povrch nohy je krytý kožou, na ktorej sa veľmi rýchlo prejavia všetky poruchy v činnosti organizmu.

Ohrozenia pre naše nohy

Naše nohy sa vyvíjajú od narodenia, kedy prvýkrát prichádzajú do kontaktu so zemou, keď sa začnú zapierať, stavať a chodiť. Veľa závisí od rodičov, ako tento vývoj bude pokračovať. Rôzne deformity nohy, či už vrodené alebo získané ešte v mladosti dokážeme ako tak kompenzovať, ale s vekom, zvyšovaním hmotnosti, obmedzovaním pohybovej aktivity sa objavujú bolesti nôh samých, ale i iných váhonosných kĺbov a chrbtice, ktoré zdanlivo nesúvisia so stavom nôh. Toto si však pripúšťa príliš málo ľudí. A podľa názorov na starostlivosť o nohy mladých ľudí potom možno predpokladať, ako budú učiť svoje deti a aké problémy budú mať v budúcnosti.

V súčasnosti je asi tretina detí hodnotená ako riziková, čo je dané výskytom vývojových porúch, ako je vysoká noha, plochá noha, plochovbočená noha, vrodený vbočený palec a iné. Ďalšia veľká časť je ohrozovaná prítomnosťou nadmerného pohybu podčlenkového  kĺbu. Táto porucha má vplyv na zachytávanie  nárazov pri dotyku päty s podložkou a tiež na spôsob odrazu prednej časti nohy od podložky. Dôsledky takejto funkčnej poruchy sa prejavia hlavne bolesťami z preťaženia, ako sú bolesti päty, Achillovej šľachy, kolena alebo úponov svalov predkolenia, tzv. entezopatie. Horšie je, ak tieto stavy sa neriešia a fixujú sa a organizmus sa s nimi vyrovnáva osovými deformáciami s následným poškodzovaním chrupaviek kĺbov, medzistavcových platničiek alebo zvýšením svalového napätia, ktoré pociťujeme ako bolesť.

Často používané riešenie ovplyvňovania bolestí liekmi však nie je východiskom do budúcnosti.

Paradoxom je, že s autom sa ponáhľame do servisu na geometriu okamžite, lebo vieme, že takáto porucha môže ohroziť našu bezpečnosť.

„Geometriu nohy“ však väčšinou považujeme za bezpredmetnú.

© 2023 MUDr. Klein. Všetky práva vyhradené. Made by hejDUDE