Osteologického vyšetrenia sa nemusíte báť

Na úvod si vysvetlíme niekoľko základných pojmov, s ktorými bude ľahšie pochopiť o čo v osteologickom vyšetrení ide a prečo je potrebné.

 • OSTEOPORÓZA – chorobná jednotka je  charakterizovaná stratou kompaktnej a hubovitej kosti s poškodením architektoniky kosti a znížením pevnosti kosti a predstavuje veľké riziko vzniku zlomenín bez adekvátneho úrazového deja tzv.low trauma energy fracture.
 • OSTEOPOROTICKÉ zlomeniny sa najčastejšie vyskytujú v oblasti zápästia, horného konca ramena, kľúčnej kosti, horného konca stehna, panvy a stavcov prevažne hrudných a driekových. Do 70.roku života sú typické zlomeniny stavcov, po 70. roku prevažujú zlomeniny horného konca stehna, ktoré majú najzávažnejšie klinické, sociálne a ekonomické následky zo všetkých osteoporotických zlomenín vrátane predčasnej smrti.

Pri podozrení na OSTEOPORÓZU je potrebné odoslať pacienta k špecialistovi, ktorý indikuje denzitometrické vyšetrenie a zaháji komplexnú liečbu.

Vyšetrenie špecialistom (osteológom) zaoberajúcim sa liečbou osteoporózy spočíva v:

 • Zmeraní a zhodnotení kostnej denzity – hustoty kostí
  • Vyšetrenie zahŕňa zhodnotenie stupňa mineralizácie kosti a jeho odchýlky od normy tzv. BMD T alebo Z skóre – smerodajná odchýlka a vyjadrenie sa ku kvalite získaného scanu. Pri opakovanom meraní ešte aj posúdenie zmeny kostnej denzity-trending a jej signifikancie-porovnateľnosť získaných scanov .
  • Na kontrolné vyšetrenie ku zhodnoteniu výsledku merania si musí pacient doniesť aj predošlé denzitometrické scany a nálezy, ak nebol vyšetrený na hodnotiacom pracovisku.
 • Osteologické samotné vyšetrenie   
  • Posúdenie kalcium-fosfátového metabolizmu, markerov kostného obratu,diferenciálna diagnostika sekundárnej osteoporózy a iných metabolických osteopatií.
  • Pacient sa musí podrobiť biochemickému špeciálnemu skríningu, klinickému vyšetreniu, poprípade doplnkovým zobrazovacím vyšetreniam, ak to stav pacienta vyžaduje aj konziliárnym vyšetreniam u rôznych špecialistov podľa charakteru predpokladaného pôvodu stavu, alebo musí mať so sebou potrebnú dokumentáciu, predovšetkým výsledky všetkých osteologicky zameraných vyšetrení, včítane denzitometrických scanov, RTG snímkov a záverov laboratórnych  vyšetrení.

Po vyšetrení a s ohľadom na komplexné zhodnotenie objektívnych nálezov je zahájená komplexná liečba OSTEOPORÓZY.

Koho odoslať na denzitometrické vyšetrenie a kto sa má podrobiť tomuto špeciálnemu vyšetreniu? Vyšetrenie by mali absolvovať pacienti, ktorí:

 • majú podozrenie na osteoporózu z RTG snímky, alebo nález deformity stavca
 • majú zlomeninu stehnovej kosti, chrbtice, predlaktia po neadekvátnom úrazovom deji v anamnéze
 • pozorujú významnú stratu výšky- viac ako 5 cm, alebo nadmerne zaguľatený chrbát
 • dlhodobo užívajú lieky (kortikoidy – protizápalové, antikoagulanciá – na riedenie krvi, antiepileptiká – proti epilepsii, tyroidálne hormóny – hormóny štítnej žľazy, imunosupresíva – potláčajúce imunitnú reakciu, cytostatiká – protirakovinové lieky)
 • majú vek nad 65 rokov – ženy
 • majú vek nad 70 rokov – muži

Denzitometrické vyšetrenie indikuje po splnení indikačných kritérií lekár so špecializáciou v odbore reumatológia, endokrinológia, ortopédia a lekár so špecializáciou v odbore interná medicína, gynekológia pracujúci v osteologickej ambulancii.

V Prešove denzitometer nájdete na našej ortopedicko – osteologickej ambulancii v budove polikliniky na Levočskej ulici na prízemí vľavo. Vyšetrenie vykonávame denne od 8:00 do 14:00 hod. (v pondelok až stredu do 17:30 hod.) bez objednania. Pacientov prijímame podľa poradia ako prišli. Pacientov prosíme, aby si po príchode vzali číselné poradie v kiosku eČasenky umiestneného na stene v čakárni. Ak nechcete dlho čakať, využite ponuku eČasenky a budete zavolaní 15 minút pred vašim poradím. Vyšetrenie je plne hradené zo zdravotného poistenia, na základe žiadanky indikujúceho lekára -reumatológ, endokrinológ, ortopéd a lekári internista – osteológ a gynekológ – osteológ, bez odoslania indikujúceho lekára stojí zvyčajne 30-60€.

© 2023 MUDr. Klein. Všetky práva vyhradené. Made by hejDUDE