Osteoporóza

Osteoporóza je charakterizovaná stratou kompaktnej a hubovitej kosti s poškodením architektoniky kosti a znížením pevnosti kosti. Predstavuje veľké riziko vzniku zlomenín bez adekvátneho úrazového deja tzv.low trauma energy fracture.

OSTEOPOROTICKÉ zlomeniny sa najčastejšie vyskytujú v oblasti zápästia, horného konca ramena, kľúčnej kosti, horného konca stehna, panvy a stavcov prevažne hrudných a driekových. Do 70.roku života sú typické zlomeniny stavcov, po 70. roku prevažujú zlomeniny horného konca stehna, ktoré majú najzávažnejšie klinické, sociálne a ekonomické následky zo všetkých osteoporotických zlomenín vrátane predčasnej smrti.

Pri podozrení na OSTEOPORÓZU je potrebné odoslať pacienta k špecialistovi, ktorý indikuje denzitometrické vyšetrenie a zaháji komplexnú liečbu OSTEOPORÓZY.

Vyšetrenie špecialistom OSTEOLÓGOM zaoberajúcim sa liečbou OSTEOPORÓZY spočíva v:

  • Zmeraní a zhodnotení kostnej denzity – hustoty kostí.
  • Osteologické samotné vyšetrenie.

Po vyšetrení, a s ohľadom na komplexné zhodnotenie objektívnych nálezov, je zahájená komplexná liečba OSTEOPORÓZY.

Koho je potrebné odoslať na denzitometrické vyšetrenie, a kto, kedy, by sa mal bezodkladne podrobiť tomuto špeciálnemu vyšetreniu?

  • Pri podozrení na osteoporózu z RTG snímky, alebo nálezu deformity stavca.
  • Pri zlomenine stehennej kosti, chrbtice, predlaktia, po neadekvátnom úrazovom deji v anamnéze.
  • Pri významnej strata výšky- viac ako 5 cm, alebo nadmerne zaguľatenom chrbte,
  • dlhodobom užívaní liekov (kortikoidy-protizápalové, antikoagulanciá-na riedenie krvi, antiepileptiká-proti epilepsii, tyroidálne hormóny-hormóny štítnej žľazy, imunosupresíva-potláčajúce imunitnú reakciu, cytostatiká-protirakovinové lieky).
  • Ženy nad 65 rokov veku.
  • Muži nad 70 rokov veku.

Denzitometrické vyšetrenie indikuje po 1.7.2022 lekár bez obmedzenia na špecializáciu po splnení indikačných kritérií pre denzitometrické vyšetrenie. 

V Prešove nájdete denzitometer na našej ortopedicko-osteologickej ambulancii v budove polikliniky na Levočskej ulici na prízemí vľavo. Vyšetrenie vykonávame denne od 8:00 do 14:00 hod. (v pondelok až stredu do 17,30 hod.) bez objednania. Pacientov prijímame podľa poradia ako prišli. Pacientov prosíme, aby si po príchode vzali číselné poradie v kiosku umiestneného na stene v čakárni. Vyšetrenie je plne hradené zo zdravotného poistenia, na základe žiadanky indikujúceho lekára. 

Bez odoslania indikujúceho lekára stojí 28€, okrem osláv SVETOVÉHO DŇA OSTEOPORÓZY.

Osteologické vyšetrenie je vykonávané na našej ortopedicko-osteologickej ambulancii, na objednanie, špecialistami osteológmi a je plne hradené zo zdravotného poistenia na základe žiadanky indikujúceho lekára. Bez odoslania indikujúceho lekára stojí zvyčajne 30-60€.

© 2023 MUDr. Klein. Všetky práva vyhradené. Made by hejDUDE