Osteoporóza – tichý zlodej kostí

Ochorenia pohybového aparátu postihujú milióny ľudí na celom svete a sú najčastejšou príčinou závažnej dlhotrvajúcej bolesti a fyzickej ochromenosti. Medzi hlavné ochorenia, ktorým sa venuje pozornosť, patrí aj osteoporóza.

Osteoporóza – tichý zlodej kostí. 

Choroba označovaná takto pre jej príznaky, ktoré sú dlho skryté. Vo svojich začiatkoch nebolí a nemáva žiadne varovné príznaky! Človek preto býva náhle zaskočený často až jej prvým prejavom – osteoporotickou zlomeninou.

Až 40 percent žien vo veku nad 50 rokov utrpí osteoporotickú zlomeninu.
Osteoporóza je nielen rozšírená choroba, ale má aj závažné následky – úmrtie alebo dramaticky zhoršenú kvalitu života. Asi tretina osôb po zlomenine krčka stehennej kosti do roka zomiera, asi tretina je odkázaná na opateru iných a len zbytok sa vyhojí úplne a je schopný samostatného života v úplnej kvalite. Zlomenina krčka stehnovej kosti je na 7. mieste najčastejších príčin úmrtí hospitalizovaných pacientov v Slovenskej republike.

Osteoporóza je ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, ktorá sa prejavuje ubúdaním množstva kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektúry kosti, čo vedie k oslabeniu pevnosti kosti a tým k zvýšenej lámavosti.

Cieľom vyšetrenia je komplexné zhodnotenie pevnosti kosti, ktorá je reprezentovaná aj jej kvalitou. To znamená, že pozornosť je potrebné zamerať na individuálne stanovenie rizika zlomeniny a zmeranie hustoty kostí – denzitometriu. Pevnosť kosti úzko koreluje s jej denzitou, no na riziko zlomeniny vplýva ešte viacero faktorov reprezentujúcich kvalitu kosti.

K najvýznamnejším patria: mikro a makro architektúra kosti, štruktúra kolagénnej siete a kostnej matrix, rýchlosť kostného obratu a anatomické variácie tvaru jednotlivých kostí. Zadefinovanie rizikového profilu je základným predpokladom podozrenia z osteoporózy čo vyžaduje následný diagnosticko-liečebný postup.

V klinickej praxi preto venujeme pozornosť meraniu kostnej hustoty a hodnoteniu kostného obratu a niektorých iných parametrov. Kostná denzita je významným a hlavne dobre kvantifikovateľným rizikovým faktorom osteoporotickej fraktúry.

Pokles hodnoty kostnej hustoty o 10 %, znamená približne 2x vyššie riziko zlomeniny stavca a 3x vyššie riziko zlomeniny horného konca stehna. Preto je potrebné identifikovať rizikových pacientov.

Čo nás neteší je, že v Prešovskom kraji, napriek mimoriadne priaznivým okolnostiam, dostupnosť denzitometrie, dostupnosť modernej liečby s úhradou zdravotnými poisťovňami je stále málo osteoporóza diagnostikovaná a v nedostatočnom počte aj liečená.

V Prešove denzitometer nájdete na našej ortopedicko-osteologickej ambulancii v budove polikliniky na Levočskej ulici na prízemí naľavo. 

Vyšetrenie vykonávame denne od 8:00 do 14:00 hod. (v pondelok až stredu do 17,30 hod.) bez objednania. Pacientov prijímame podľa poradia ako prišli. Pacientov prosíme, aby si po príchode vzali číselné poradie v kiosku  umiestneného na stene v čakárni. Vyšetrenie je plne hradené zo zdravotného poistenia, na základe žiadanky indikujúceho lekára. Bez odoslania indikujúceho lekára stojí 28€, okrem osláv Svetového dňa osteoporózy. 

  • Zdieľať príspevok

Predošlý článok Osteoporóza
Ďalší článok Naučte sa rozumieť pojmu „denzitometria“

Komentáre

Comments are closed.

© 2023 MUDr. Klein. Všetky práva vyhradené. Made by hejDUDE