DENZITOMETRIA nie je strašiak, je stále dostupná, efektívna a prospešná

Denzitometrické vyšetrenie je nebolestivé, stále dostupné a trvá niekoľko minút. Pacient počas vyšetrenia leží pohodlne na lôžku na chrbte, niekedy aj na boku.

Pri prvej projekcii má podložené predkolenia v pravom uhle, pri druhej projekcii má napolohovanú vyšetrovanú nohu ľahko dovnútra. V prípade, že je potrebná aj špeciálna LVA projekcia na posúdenie prítomnosti zlomeniny stavcov, leží na boku s podložením chrbta.

Dva röntgeny, s odlišnou úrovňou energie, sú nasmerované na vyšetrované miesto. Najčastejšie sú to najrizikovejšie miesta kostných zlomenín z dôvodu osteoporózy, a to horný koniec stehnovej kosti a driekové stavce. Jedna úroveň energie zaznamenáva obsah mäkkého tkaniva a druhá mierou absorpcie lúčov zisťuje hustotu tvrdej štruktúry kosti.

Včasná diagnostika je významná vzhľadom na to, že osteoporóza (choroba nazývaná aj „tichý zlodej kostí“) sa môže rozvíjať úplne bezpríznakovo po celé desaťročia, pokiaľ nedôjde až ku zlomenine. Radiačná záťaž pri vyšetrení zodpovedá zhruba letu lietadlom z Košíc do Bratislavy a môžeme ju považovať za takmer zanedbateľnú.

Ku denzitometrickému vyšetreniu nie je nutná špeciálna príprava pacienta. Pri obyčajnom röntgenovom vyšetrení nie je možné osteoporózu zistiť, pokiaľ nedôjde k úbytku kostnej hmoty najmenej o 20 až 30 percent.

Takže pre včasné odhalenie osteoporózy nemá táto metodika význam, má však prínos pri diagnostike zlomenín stavcov a vylúčení sekundárnych príčin osteoporózy, napr. pri nádoroch.

V Prešove denzitometer nájdete na našej ortopedicko-osteologickej ambulancii v budove polikliniky na Levočskej ulici na prízemí vľavo. Vyšetrenie vykonávame denne od 8:00 do 14:00 hod. (v pondelok až stredu do 17:30 hod.) bez objednania.

Pacientov prijímame podľa poradia ako prišli. Pacientov prosíme, aby si po príchode vzali číselné poradie v kiosku eČasenky, umiestneného na stene v čakárni. Ak nechcete dlho čakať, využite ponuku eČasenky a budete zavolaní 15 minút pred Vašim poradím. Vyšetrenie je plne hradené zo zdravotného poistenia, na základe žiadanky indikujúceho lekára –reumatológ, endokrinológ, ortopéd a lekári internista-osteológ a gynekológ

© 2023 MUDr. Klein. Všetky práva vyhradené. Made by hejDUDE