Naučte sa rozumieť pojmu „denzitometria“

Objektívne meranie kostnej hmoty je základom pre zisťovanie osteoporózy, monitorovanie jej správnej liečby a aj pre stanovenie rizika osteoporotických zlomenín. Najbežnejšie používanou metódou je denzitometria.

Vyšetrenie denzitometrom (prístroj na meranie hustoty kosti a tiež na presné stanovenie množstva a rozloženie tuku v tele) je jednoduché. Opakovaným vyšetrením, po zvyčajne 2 rokoch, možno odhadnúť rýchlosť strát hustoty kosti, a teda posúdiť účinok preventívnych alebo liečebných opatrení. Výsledok denzitometrie je nenahraditeľným podkladom pre Osteologické vyšetrenie – komplexné vyšetrenie za účelom posúdenia kalcium-fosfátového metabolizmu, markerov kostného obratu,diferenciálnej diagnostiky osteoporózy a iných metabolických osteopatií, ktorého výsledkom je stanovenie účinnej špecifickej liečby.

Ako vyšetrenie na denzitometri prebieha?

Samotné vyšetrenie je nebolestivé, trvá niekoľko minút, pacient počas vyšetrenia leží pohodlne na lôžku na chrbte, niekedy aj na boku. Pri prvej projekcii má podložené predkolenia v pravom uhle, pri druhej projekcii má zapolohovanú vyšetrovanú nohu ľahko dovnútra. A ak je potrebná aj špeciálna LVA projekcia na posúdenie prítomnosti zlomeniny stavcov, leží na boku s podložením chrbta.

Dve röntgenky s odlišnou úrovňou energie sú nasmerované na vyšetrované miesto. Najčastejšie sú to najrizikovejšie miesta kostných zlomenín z dôvodu osteoporózy, a to horný koniec stehnovej kosti a driekové stavce. Jedna úroveň energie zaznamenáva obsah mäkkého tkaniva a druhá mierou absorpcie lúčov zisťuje hustotu tvrdej štruktúry kosti. 

Včasná diagnostika je významná vzhľadom na to, že osteoporóza (choroba nazývaná aj „tichý zlodej kostí“) sa môže rozvíjať úplne bezpríznakovo po celé desaťročia, pokiaľ nedôjde až ku zlomenine. Radiačná záťaž pri vyšetrení zodpovedá zhruba letu lietadlom a môžeme ju považovať za takmer zanedbateľnú. Ku denzitometrickému vyšetreniu nie je nutná špeciálna príprava pacienta.

Pri obyčajnom röntgenovom vyšetrení nie je možné osteoporózu zistiť, pokiaľ nedôjde k úbytku kostnej hmoty najmenej o 20 až 30 percent. Takže pre včasné odhalenie osteoporózy nemá táto metodika význam, má však prínos pri diagnostike zlomenín stavcov a vylúčení sekundárnych príčin osteoporózy, napr. pri nádoroch. V Prešove denzitometer nájdete na našej ortopedicko-osteologickej ambulancii v budove polikliniky na Levočskej ulici na prízemí vľavo. Vyšetrenie vykonávame denne od 8:00 do 14:00 hod. (v pondelok až stredu do 17,30 hod.) bez objednania. Pacientov prijímame podľa poradia ako prišli. Pacientov prosíme, aby si po príchode vzali číselné poradie v kiosku  umiestneného na stene v čakárni.  Vyšetrenie je plne hradené zo zdravotného poistenia, na základe žiadanky indikujúceho lekára . Bez odoslania indikujúceho lekára stojí 28€, mimo osláv Svetového dňa osteoporózy.

© 2023 MUDr. Klein. Všetky práva vyhradené. Made by hejDUDE