Čo viete, či neviete o rehabilitácii

Proces rehabilitácie vieme definovať ako súbor viacerých metód, ktoré sa snažia o obnovenie a oživenie pôvodného stavu, či zlepšenie existujúceho stavu pacienta pomocou rôznych techník. V prípade komplexnej rehabilitácie hovoríme o koordinovanom a cielenom procese, ktorý je vzájomne previazaný.

Cieľom rehabilitácie je rozvíjať ľudí do ich maximálneho potenciálu, ktorý môže byť fyzický, psychický, sociálny, odborný alebo vzdelávací. Dôležité je, každý proces rehabilitácie prediskutovať s odborníkom, aby sme tým maximalizovali schopnosti pacienta a zároveň sa vyhli nechceným komplikáciám.

U nás – pasívne a aktívne prostriedky

V našej rehabilitačnej ambulancii sa venujeme liečebnej rehabilitácii, ktorá má k dispozícii nielen pasívne prostriedky – prístroje fyzikálnej terapie a manuálne techniky, ale aj aktívne prostriedky, kedy pacient aktívne cvičí cvičenia, ktoré rozdeľujeme podľa cieľa a účinku na cvičenia sily, cvičenia obratnosti, cvičenia vytrvalosti, či cvičenia rýchlosti. V prvom rade platí, poradiť sa a nechať sa navigovať správnym smerom, aby ste si cvikmi neublížili, ale pomohli.

Ako začať rehabilitovať?

Každá rehabilitácia začína vyšetrením erudovaného a edukovaného odborníka. V prípade aktívnych prostriedkov uplatňujeme primárne a sekundárne účinky.

 • Primárne účinky vznikajú tam, kde fyzikálna energia ovplyvňuje tkanivo.
 • Sekundárne vznikajú mobilizáciou látok uvoľnených v koži, podkoží a vo svalstve.

Pasívne prostriedky, teda prostriedky fyzikálnej terapie využívajú fyzikálnu energiu a to elektrickú, termickú, svetelnú, zvukovú, mechanickú, či rôzne kúpeľné prostriedky.

Ošetrujúci lekár zvyčajne odporúča rehabilitačný program. Fyzioterapeut je práve ten erudovaný odborník, ktorý vynaloží všetku svoju snahu na to, aby zlepšil vaše zdravie. V závere rehabilitácie vyhodnotí proces rehabilitácie, a buď nastaví pokračovanie, alebo ho ukončí v prípade že ste dosiahli svoj cieľ.

Čo vám vieme ponúknuť my

Na našom pracovisku poskytujeme rehabilitáciu pohybového aparátu. Skúsení fyzioterapeuti využívajú dostupné prostriedky v oblasti diagnostiky, liečby s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania zdravia, zlepšenia telesných funkcií a pracovných schopností.

Ponúkame vám rýchlu a okamžitú úľavu od bolesti účinnými metódami a za pomoci vysoko výkonových prístrojov, ktorých aplikáciou sa významne skracuje doba liečby.

Zavolajte nám na 0918 216 545, alebo 051/7711332 a dohodnite si s nami termín. U nás sa nečaká! Rehabilitácie nie sú hradené zdravotnou poisťovňou a práve preto je dostupná podľa vašich potrieb. Cenník služieb vám poskytneme na požiadanie.

U nás nájdete:

 • relaxačno- analytické cvičenie podľa svalového testu,
 • dychovú a cievnu gymnastiku,
 • cievny tréning,
 • proprioceptívnu neuromuskulárnu facilitáciu,
 • senzomotorickú stimuláciu,
 • učíme SM systém,
 • balančné cvičenia na nestabilnej plošine,
 • cvičenie s overballmi, fit loptami

Sme odborníkmi vo výchovnej rehabilitácii a to v:

 • zásadách školy chrbta,
 • edukácii používania zdravotných pomôcok,
 • edukácii pacientov s chybným držaním tela a so skoliózou, či deformitami nôh.

Podrobíme vás liečbe najmodernejším vysoko výkonovým laserom, vysoko výkonovým magnetom, vysoko výkonovým ultrazvukom (rázová vlna).

Vaše končatiny odľahčíme prístrojovou lymfodrenážou a zabezpečíme prekrvenie aj tých najmenších cievok v tele prístrojom Bémer. A to všetko v kombinácii s postupmi komplexnej liečby pohybového aparátu v koordinácii s ortopedickými liečebnými postupmi. Sme priateľmi reedukácie pooperačných stavov po artroskopiách, implantáciách TEP, či operáciách chrbtice. Vieme značne urýchliť návrat poranených kĺbov, svalov a kostí do športového výkonu. Staráme sa o rekreačných aj výkonnostných športovcov od školského veku po sénium viac ako 20 rokov.

© 2023 MUDr. Klein. Všetky práva vyhradené. Made by hejDUDE