Absolútne cielená a účinná liečba lumbaga

U vzpriameného človeka je najviac zaťažovaným úsekom chrbta jeho dolná časť odborne nazývaná driekovokrížová oblasť, ktorá nesie celú váhu tela. Záťaž na poslednú medzistavcovú platničku je niekoľkonásobná váhe celého tela a v pohybe sa rozkladá aj na oba krížovopanvové kĺby, v ideálnom prípade rovnako napolovicu. To sú miesta najviac zaťažované a teda sú aj oblasťou najčastejších porúch a bolestí chrbta.

Spočiatku funkčné a prechodné poruchy, ak nie sú včas a správne podchytené a liečené, prechádzajú do opakovaných bolestí, či aj trvalých a neutíchajúcich ťažkostí. Moderná liečba sa sústreďuje na cielenú a „biologickú“ úpravu poškodených tkanív, ktoré sú sprevádzané postihnutím, svalov, šliach, väzov, alebo medzistavcových platničiek, poprípade poruchou pohybu v kĺbe s jeho posunom, zablokovaním, či prechodným opuchom, čo opätovne vedie ku zvýšenému dráždeniu okolokĺbnych tkanív-svalov, šliach a väzov ku ich skráteniu, zvýšeniu tonusu, nahromadeniu kyslých metabolitov. Najnovšie poznatky z anatómie a patofyziológie hovoria o tom, že náprava týchto porúch potrebuje cielené, čo najmenej invazívne a „biológiu“ zachovávajúce postupy. Do popredia vystupujú fyzioterapeutické postupy s aplikáciou energeticky náročných prístrojov, ktoré v rukách odborníka sú nástrojom absolútnej a dostatočne rýchlej pomoci, ktorá obnovuje rovnováhu a nastoľuje úpravu poškodeného metabolizmu, či pohybových reťazcov šetrne a neprináša so sebou žiadne komplikácie, či sprievodné reakcie, je bezpochyby bezpečná a overená mnohými spokojnými pacientami a ich liečiteľmi… 

Ak trpíte bolesťami tejto časti chrbta, ak ste pozorovali vyššie uvedené príznaky, v našej rehabilitačnej ambulancii v Prešove, na Levočskej ulici vám s tým jednoznačne pomôžeme vďaka prístroju THR, či tecar.

V princípe tento prístroj z poslednej generácie vysokoenergetických liečebných modalít , absolútne cielene a čo najrýchlejšie prenáša vysokofrekvenčnú elektromagnetickú energiu telesným tkanivom a vytvára tak selektívnu tkanivovú hypertermiu s okamžitým efektom, výrazne zníži bolesti, uvoľní hypertonické svaly, redukuje opuch a podporuje regeneráciu a hojenie tkanív. Efektívna kombinácia jedinečných schopností terapeuta s fyzikálnou selektívnou rádiofrekvenčnou modalitou výrazne zlepšuje porušenú funkciu a terapia prináša okamžité a dlhodobé výsledky. A počet návštev sa redukuje na minimum.

Naše pracovisko so zameraním na rehabilitáciu pohybového aparátu a skúsení terapeuti sú tu pre VÁS dostupní v reálnom čase maximálne niekoľkých dní, keď máte problémy a nie vtedy, keď vás zdravotný systém niekedy pozve.

Objednávajte sa pracovné dni denne od 7:00-14.00 telefonicky 0918 216 545, 0517711332, alebo osobne v našej ambulancii.

Sme tu pre vás a vaše „kríže“!

Zodpovedný prístup sa v aktuálnej situácii cenní najviac. Ak potrebujete navštíviť našu ortopedickú ambulanciu, či využiť služby našej rehabilitácie, počas upravených ordinačných hodín je to samozrejme možné.

Avšak predpokladáme, že ak sa rozhodnete pre liečbu u nás, tak:
?ste zodpovední
?nemáte prejavy vírusového ochorenia
?neboli ste v kontakte s pozitívne testovanými
?nemáte nariadenú povinnú karanténuChráňte SEBA a tým aj NÁS, aby sme tu boli pre VÁS.

© 2023 MUDr. Klein. Všetky práva vyhradené. Made by hejDUDE